62towsm.jpg (5595 bytes) GROVE  HIGH   SCHOOL
1961-1962
SENIORS

 

PAGE  15

 

62smith.jpg (21301 bytes)

BILL  SMITH
    FRED  SMITH

 

 

 

RETTA  JAYNE  SMYTH
    FREDDIE  SPAULDING

 

 

 

JOSEPHINE  STRICKLIN
    JIMMY  THOMAS

 

 

 

FAYE  THOMPSON
    TOMMY  THOMPSON

 

gradthin.gif (327 bytes)

NAVIGATIONAL  BAR  TO   ALL  1962  SENIOR  PHOTOS:

Page 1   Page 2   Page 3   Page 4   Page 5   Page 6   Page 7   Page 8   Page 9   Page 10   Page11

Page  12   Page 13   Page 14   Page 15   Page 16   Page 17

 

BACK  TO  WHAT'S  NEW

BACK  TO  1962  SENIOR  PHOTO   INDEX

BACK  TO  1962   TOWER   INDEX

BACK  TO  ALL  TOWERS   INDEX

BACK  TO  HOME  PAGE