gradcap.gif (3002 bytes)


55glogo.gif (2845 bytes)

55snlogo.gif (666 bytes)

PAGE  10


55troter.jpg (10101 bytes)

55valent.jpg (10579 bytes)

55veazey.jpg (9435 bytes)

Mary Catheryn Trotter
    Jimmy Tutor

 

 

 

 

Bobby June Valentine
    Peggy Jean Van Dyke

 

 

 

 

Ralph Veazey
    Barbara Davis Vickery

 

NAVIGATIONAL  BAR  TO   ALL  SENIOR  PAGES:

Page 1   Page 2   Page 3   Page 4   Page 5   Page 6   Page 7   Page 8   Page 9   Page 10   Page 11

gradthin.gif (327 bytes)


BACK  TO  WHAT'S  NEW

BACK  TO  1955  SENIOR  PHOTO   INDEX

BACK  TO  1955  TOWER   INDEX

BACK  TO  HOME  PAGE